Integritetspolicy

1. Om personuppgifter

På Babymonkey.se värnar vi om din personliga integritet och vi vill att du skall känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt. Denna integritetspolicy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information vi samlar in, hur den används samt vilka rättigheter du har. 

Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst om du har frågor eller synpunkter om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss på gdpr@babymonkey.se, så återkommer vi gällande din förfrågan.

2. En översikt av integritetspolicyn

Oavsett om du besöker vår hemsida för att handla, kika på vårt sortiment eller är intresserad av vårt nyhetsbrev, så behandlar vi din data ungefär likadant. Denna integritetspolicy gäller således för alla personuppgifter, oavsett om man kommer i kontakt med oss via vår webbplats, över telefon eller genom våra sociala nätverk, som administreras av Jönköpings Import AB och vid köp och leverans av varor från Jönköpings Import AB (”Tjänsten”). Vi vill med denna policy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, dataskyddsförordningen (GDPR). 

Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Nedan följer en sammanfattning av innehållet i denna integritetspolicy:

 • Vad är personuppgifter?
 • Vad är en behandling av personuppgifter?
 • Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?
 • Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?
 • Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
 • Lagliga grunder
 • Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?
 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
 • Hur sparar vi dina personuppgifter och var de behandlas? 
 • Dina personliga rättigheter 
 • Information om cookies
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten
 • Hur du kontaktar oss
 • Ändringar i integritetspolicyn

3. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Några exempel på personuppgift som kan knytas till en enskild person är: 

 • Namn, adress, telefonnummer,
 • Personnummer
 • E-postadress
 • Foto
 • IP-nummer, Cookies

Direkta personuppgifter är framförallt namn och personnummer, information som är lätt att förstå att det är en personuppgift. En indirekt personuppgift är något som inte direkt kan knytas till en enskild person till exempel kundnummer.

4. Vad är en behandling av personuppgifter?

All form av hantering av personuppgifter är en behandling, oavsett om detta sker automatiserat eller inte. Exempel på behandlingar är insamling (vid avtal, dina kontaktuppgifter), registrering (registrering av dina kontaktuppgifter i våra IT-system), lagring, bearbetning, ändring, läsning, användning, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering, begränsning, radering eller förstöring.

5. Vem är ansvarig för de personuppgifter som samlas in?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna policy är Jönköpings Import AB (”Babymonkey.se”, ”oss” eller ”vi”), org.nr. 559229-0612, med adress Håknarp 3, 565 91 Mullsjö, Sverige.

6. Varifrån samlar vi in personuppgifter om dig?

Babymonkey.se behandlar personuppgifter som vi samlar in från följande källor:

6.1 Beställningar och förfrågningar till kundservice

Information som anges vid beställning, din kundhistorik samt e-postkommunikation med vår kundservice.

6.2 Webbplatser som drivs av Babymonkey.se

Information som samlas in på våra domäner samt våra webbplatser på sociala medier tillhörande tredje parter som Facebook, Twitter, Google, Pinterest, Linkedin och Instagram.

6.3 E-postkommunikation

Elektronisk kommunikation mellan dig och Babymonkey.se.

6.4 Demografiska uppgifter

Alla uppgifter som du lämnar vid registrering samlas in. Geografiska uppgifter om bostadsområde kan också samlas in.

6.5 Information om användning av våra webbplatser/kommunikation

När du besöker vår webbplats använder vi automatiska datainsamlingstekniker för att samla in information om dina aktiviteter. Här ingår länkar du klickar på, sidor och innehåll du tittar på och motsvarande information och statistik om ditt besök. Informationen hämtas automatiskt med hjälp av kakor (webbläsarkakor och sessionscookies) samt med hjälp av spårningstjänster från tredje part. Uppgifter om arbetsgivare/organisation, dess adress och din titel. Viss information inhämtas automatiskt när du använder Tjänsten, inklusive information om din användning av Tjänsten, teknisk data som IP-adress, hårdvarutyp, operativsystem och webbläsarversion, geografisk information och adressuppgifter. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, så som t.ex. SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

6.6 Teknisk information, dator/mobiltelefon

Information om din dator eller liknande utrustning som används för att komma åt vår webbplats, t.ex. IP-adressen till din dator/enhet, operativsystem, webbläsare och version. Om du använder en smartphone eller annan mobil enhet, samlar vi också in information om telefonens unika ID, reklam-ID, geografiskt läge etc. för enheten.

6.7 Jobbansökningar

Information som ges av dig i samband med jobbansökningar.

7. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare i de fall det är nödvändigt för att uppfylla nedan angivna ändamål (se avsnitt 9). I vissa fall, när tredjepartsleverantörer och samarbetspartners behandlar uppgifter för vår räkning eller det i övrigt krävs enligt lag upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa att även dessa parter behandlar era personuppgifter enligt lag. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd. Babymonkey.se lämnar endast uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt europeisk dataskyddslagstiftning eller är skyddade genom lämpliga överföringsmekanismer.

Vi på Babymonkey.se värdesätter våra tjänsteleverantörer och har ett mycket nära samarbete med dessa. De som vi kan komma att dela din information med är: 

7.1 Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.

7.2 Betaltjänstleverantörer

För att administrera betalningar via sajten använder vi oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.

7.3 Samarbetspartners

För att vi ska kunna ersätta våra samarbetspartners för trafik till oss som har drivits via deras kanaler, delar vi uppgifter med våra samarbetspartners såsom ordernummer och köpesumma. Uppgifterna delas enbart för det syftet, och säljs eller delas inte vidare ytterligare.

7.4 Övriga mottagare

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om vi är skyldiga att göra detta till följd av ett domstolsbeslut eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

7.5 Överföringar utanför EU

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare utanför EU. Vid dessa eventuella överföringar finns alltid lämpliga överföringsmekanismer och andra säkerhetsåtgärder på plats.

8. Laglig grund

De lagliga grunderna som våra behandlingar kan bygga på är följande: 

 • Samtycke innebär att ni som kund har sagt ja till att era personuppgifter behandlas av Babymonkey.se.
 • Fullgörelse av avtal innebär att vi på Babymonkey.se behandlar era personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet gentemot er. 
 • Fullgörelse av rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar och regler som gör att vi på Babymonkey.se måste behandla vissa personuppgifter.
 • Personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigande intressen (Intresseavvägning) innebär att vi på Babymonkey.se får behandla era personuppgifter i vissa fall utan samtycke, då våra intressen väger tyngre än era som kund för att kunna förse er med information över vår verksamhet.

9. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

Nedan följer vilka slags personuppgifter som vi på Babymonkey.se hanterar om dig.

9.1 FÖR ATT KUNNA HANTERA BESTÄLLNING/KÖP

Behandling: Gällande leverans, hantering av retur/reklamations- och garantiärenden samt skapande av ett kundkonto (Mitt Konto).

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Namn/företagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Betalningsinformation
 • Information om ditt köp (t.ex. ordernummer, produkter, leveransadress och faktura)
 • Användaruppgifter för kundkonto (Mitt Konto)

Laglig grund: Fullgörande av avtalet. Insamling av dessa personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte kan lämnas kan vi inte fullgöra våra åtaganden och du som kund kan därmed inte genomföra ett köp.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden. Därefter sparar vi den här informationen med begränsad åtkomst i 7 år i syfte att följa bokföringslagen.

9.2 FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA FÖRETAGETS RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER

Behandling: Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktåterkallelser).

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Namn/företagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Betalningsinformation och betalningshistorik
 • Din korrespondens
 • Information om ditt köp (t.ex. ordernummer, produkter, leveransadress och faktura)

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och du som kund nekas därmed att genomföra ett köp.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 7 år enligt bokföringslagen. Personuppgifter sparas under så lång tid som krävs för att uppfylla respektive rättslig förpliktelse.

9.3 FÖR ATT KUNNA HANTERA KUNDSERVICEÄRENDEN

Behandling: Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon, chatt, mail eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier). Identifiering, utredning av eventuella klagomål- och supportärenden samt frågor inför köp, returhantering, ändring av beställning och liknande ärenden.

Behandlingen kan avse följande uppgifter:

 • Namn/företagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Adress
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Betalningsinformation
 • Din korrespondens
 • Information om ditt köp (t.ex. ordernummer, produkter, leveransadress och faktura)
 • Användaruppgifter för kundkonto (Mitt Konto)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i 36 månader för att kunna lösa kundtjänstärenden men också för att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

9.4 FÖR ATT KUNNA ADMINISTRERA OCH SKAPA MITT KONTO

Behandling: Skapandet av kundkonto (Mitt Konto), säkerställande av din identitet och ålder, upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter, möjligheten för dig att följa ditt köp- och betalningshistorik samt se ingångna avtal. Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).

Behandlingen kan avse följande uppgifter:

 • Namn/företagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Orderhistorik
 • Betalningsinformation (valt betalningssätt)
 • Användarnamn och lösenord
 • Inställningar avseende din profil och dina personliga val

Laglig grund: Rättslig förpliktelse enligt bokföringslagen om ett köp har gjorts. Berättigat intresse för att skapa ett kundkonto.

Lagringsperiod: Vid en rättslig förpliktelse där ett köp har gjorts lagras uppgifter rörande orderinformation till dess att kundkontot har varit inaktivt under en period om 7 år, efter denna tid kommer kundkontot att raderas och personuppgifter avidentifieras. Vid ett berättigat intresse för att skapa ett kundkonto utan några beställningar genomförda lagras uppgifterna i 12 månader räknat från när du senast har varit inloggad på ditt kundkonto, efter denna tid kommer kundkontot att raderas och personuppgifter avidentifieras.

9.5 FÖR ATT KUNNA UTVÄRDERA, UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA VÅRA TJÄNSTER, PRODUKTER OCH SYSTEM FÖR KUNDKOLLEKTIVET I STORT

Behandling: Anpassningar av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra och förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av besökare på vår webbplats), ge möjlighet till påverkan av det sortiment vi tillhandahåller, ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra vårt sortiment samt för att förbättra och höja säkerheten i IT-system.

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Land
 • Data som samlas in ifrån cookies (t.ex. klick- och besökshistorik), läs mer i vår cookiepolicy.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Information om hur du har integrerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar sidan etc.
 • Din korrespondens och feedback

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra sidor, tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: Från insamlandet och så länge det är nödvändigt för att uppnå ändamålet.

9.6 FÖR ATT TILLHANDA MARKNADSFÖRING, NYHETSBREV, OLIKA ERBJUDANDE SAMT VIKTIG INFORMATION

Behandling: Visa våra produkter och erbjudanden på vår sajt och genom samarbetspartners, e-postadress läggs till i e-postlista, nyhetsbrev med erbjudanden och nyheter från oss skickas till angiven e-postadress eller via andra direktmarknadsföringskanaler.

Babymonkey.se samarbetar med annonspartners som Facebook, Instagram, Snapchat, Pinterest och YouTube för annonsering i sociala nätverk och med Google för nätverk för online-annonsering som Google Ads och Google Marketing Platform.

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Data som samlas in ifrån cookies (t.ex. klick- och besökshistorik), läs mer i vår cookiepolicy.
 • Tidpunkt och plats för inhämtning av samtycke

Laglig grund: Berättigat intresse och samtycke. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att marknadsföra våra produkter till dig som kund till oss. Vi kommer alltid att inhämta ditt samtycke innan vi skickar nyhetsbrev via e-post.

Lagringsperiod: Vi sparar informationen i upp till 36 månader efter din senaste aktivitet eller till dess att du väljer att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Samtycket kan när som helst återkallas eller justeras av dig som är registrerad kund hos oss. Kontakta kundtjänst för att återkalla eller justera samtycket kring direktmarknadsföring.

9.7 FÖR ATT ADMINISTRERA JOBBANSÖKNINGAR

Behandling: Administrera och dokumentera information vid en rekryteringsprocess.

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Namn/företagsnamn
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Kön
 • Sökt tjänst
 • Information lämnad av referenser
 • Summeringar av intervjuer
 • CV
 • Personligt brev

Laglig grund: Berättigande intresse och samtycke. För utlysta tjänster behandlar vi dessa uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att administrera jobbansökningar i samband med den utlysta tjänsten. För spontanansökningar behandlar vi dessa uppgifter baserat på ditt samtycke.

Lagringsperiod: Till dess att ansökningsförfarandet är slut, alternativt för spontanansökningar till dess att du drar tillbaka ditt samtycke (dock som längst 24 månader).

9.8 FÖR ATT FÖRHINDRA MISSBRUK AV EN TJÄNST ELLER FÖR ATT FÖRHINDRA, FÖREBYGGA OCH UTREDA BROTT MOT FÖRETAGET

Behandling: Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser, förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna, skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Data som samlas in ifrån cookies (t.ex. klick- och besökshistorik), läs mer i vår cookiepolicy.
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Videoinspelningar från kamerabevakning.
 • Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, skärmupplösning och plattform).
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget.

Lagringsperiod: Så länge som det behövs för att förebygga och/ eller rapportera bedrägerier och andra brott.

9.9 FÖR ATT KUNNA GENOMFÖRA OCH HANTERA DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH/ELLER EVENT

Behandling: Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar). Identifiering och kontroll av ålder. Valet av en vinnare och förmedling av eventuella vinster.

Behandlingen avser följande uppgifter:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder
 • Kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.
 • Uppgifter lämnade i samband med event

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

Lagringsperiod: Under den tid tävlingen/eventet (inklusive eventuell utvärdering) pågår.

10. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för att uppfylla något av de ändamål som anges i avsnitt 9. Även om personuppgifterna inte längre behövs för ett ändamål, så kan uppgifterna behövs för att uppfylla ett annat ändamål. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

11. Hur sparar vi dina personuppgifter och var de behandlas? 

Babymonkey.se vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter så att dessa inte manipuleras, kommer i orätta händer eller går förlorade och att radering sker kontrollerat och endast i de fall radering är tillåtet.

Vi använder oss av bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk).

Dina personuppgifter hanteras bara av behörig personal som har tillgång till dem i kraft av sin befattning, och som måste ha tillgång till/använda uppgifterna endast för angivet/befogat syfte.

Vi följer tillämpliga lagar och allmänt vedertagna normer för att skydda privata och känsliga uppgifter. Observera att skyddet inte omfattar uppgifter som du väljer att dela i sociala medier.

Babymonkey.se målsättning är att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. De personuppgifter som finns i de IT-system som vi använder kan komma att delas med IT-tjänsteleverantörer som är utanför EU/EES. Till exempel kan vi använda oss av en IT-leverantör där en del av deras medarbetare och underleverantörer är stationerade utanför EU/ESS.

12. Dina personliga rättigheter 

Du som kund på Babymonkey.se har rätt att utöva ett antal rättigheter beträffande vår behandling av dina personuppgifter, dessa rättigheter beskrivs nedan.

12.1 Rätt till information och tillgång

Om du vill ha insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära ut vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har även rätt att få veta våra ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare av personuppgifter, hur länge vi sparar uppgifterna samt kriterier för hur lagringsperioden har fastställts, information om var ifrån uppgifterna är insamlade och förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive information om bakomliggande logik och betydelsen av behandlingen. Samt ifall personuppgifterna förmedlas till ett tredjeland.

12.2 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om: 

 • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som de är insamlade till eller till behandlingen 
 • Återkallade av ett samtycke som behandlingen grundar sig på och om det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen 
 • Du invänder mot en avvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för oss som väger tyngre 
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt 
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning, men kan också vara att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.

12.3 Rätt till rättelse

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om de är felaktiga. Utöver det har du också rätt att komplettera eventuella ofullständiga personuppgifter för ändamålet.

12.4 Dataportabilitet 

Du har rätt att få dina personuppgifter exporterade till en datafil och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. I de fall behandling av dina personuppgifter bygger på samtycke eller fullföljande av avtal.

12.5 Rätt till begränsning av behandling 

Du har rätt att begära begränsning av dina personuppgifter om: 

 • du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger Babymonkey.se möjlighet att kontrollera att personuppgifterna är korrekta 
 • behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna ska raderas och istället begär en begränsning av dess användning 
 • att vi på Babymonkey.se inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med behandlingen, men att du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk 
 • du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har angett för ett ändamål 

Om behandlingen har begränsats enligt någon av ovan nämnda situationer får vi enbart, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda en annan persons rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

12.6 Rätt till att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar på personuppgifter som vi behandlar om dig ifall behandlingen grundar sig på intresseavvägning. För att vi på Babymonkey.se ska får fortsätta att behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

13. Information om cookies

För att vår webbplats skall fungera ordentligt använder vi oss av cookies, även kallade kakor, och annan liknande teknik. Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiespolicy.

14. Klagomål till tillsynsmyndigheten 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är tillsynsmyndighet, vilket innebär att de är ansvariga för att övervaka tillämpningen av lagen. Anser du att vi på Babymonkey.se har brustit i vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 814
104 20  STOCKHOLM
E-post: imy@imy.se
Hemsida: www.imy.se

15. Hur du kontaktar oss 

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst eller via vårt kontaktformulär.

Jönköpings Import AB
Håknarp 3
565 91  MULLSJÖ
Org.nr. 559229-0612
E-post: info@babymonkey.se

Alla som begär ut ett registerutdrag ger även sitt samtycke till att vi sparar information om begäran, namn, personnummer samt e-postadress som begäran kom ifrån, i ett utdragsregister som gallras efter 12 månader efter att begäran inkommit.

16. Ändringar i integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senaste uppdaterade versionen av integritetspolicyn hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex ändamålen för personuppgiftsbehandling eller kategorier av personuppgifter) kommer du att få information om detta via e-post eller på Babymonkey.se.

*** Integritetspolicyn fastställdes av BABYMONKEY.SE / Jönköpings Import AB den 11 JULI 2020